Cornish rex Devon rex German rex Don sfinx Sfinx Suomen Rex-kissayhdistys ry
Logo

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Suomen Rex-kissayhdistys ry edistää toiminnallaan cornish rexien, devon rexien, german rexien, sfinxien ja don sfinxien tuntemusta. Tässä tarkoituksessa näyttelyissä pyritään jakamaan ilmaista esitemateriaalia em. roduista ja yhdistyksen toiminnasta sekä ylläpidetään yhdistyksen kotisivuja osoitteessa http://www.surex.fi.

Yhdistys ylläpitää kasvatus- ja jalostustoimintaa varten listaa Reilun pelin -kasvattajasopimuksen allekirjoittaneista kasvattajajäsenistä ja heidän myytävänä olevista pennuistaan sekä yhdistyksen vaatimukset täyttävistä siitosuroksista.

Yhdistys pyrkii edistämään edustamiensa rotujen terveys- ja jalostustietämystä tarjoamalla jalostustoimikunnan kasvattajajäseniensä käyttöön.

Yhdistys julkaisee Rex Uutiset -nimistä lehteä 4 numeroa vuodessa. Lehden välityksellä rex- ja sfinx-kissaharrastajat saavat hyödyllistä tietoa roduista, jalostuksesta sekä muista samojen rotujen harrastajista ja heidän toiminnastaan Suomessa ja ulkomailla. Lehti postitetaan kaikille varsinaisille jäsenille jäsenetuna ja kunniajäsenille veloituksetta. Rex Uutisista lähetetään lehti joillekin eläinlääkäriasemille näytenumerona.

Suomen Rex-kissayhdistys ry jatkaa yhteistyösopimustaan Suomen Kissaliitto ry:n kanssa. Yhdistykselle valitaan liittokokousedustaja, jolla on läsnäolo-oikeus Kissaliiton liittokokouksissa. Rotuyhdistyksen edustajilla on liittokokouksessa puheoikeus edustamiaan rotuja koskevissa asioissa.

Yhdistys palkitsee vuosittain edeltävän vuoden Fifé-näyttelyissä parhaiten menestyneet kissat; aikuisen, kastraatin ja nuoren sekä vastakkaisen sukupuolen parhaat kissat sekä yhdistyksen parhaan kasvattajan sekä siitoskissan ja veteraanin hallituksen valitsemin palkinnoin.

Yhdistys palkitsee vuosittain henkilön, joka in ollut aktiivinen ja toiminut yhdistyksen hyväksi kannustaakseen ihmisiä ottamaan osaa yhdistyksen toimintaan.

Yhdistyksellä on 25-vuotisjuhlavuosi ja yhdistys järjestää erikoisnäyttelyn edustamilleen roduille elokuussa.

Yhdistys panostaa terveysasioihin esim. pyrkimällä järjestämään näytteenottotilaisuuksia kissojen DNA-pankkiin sekä sydän- ja munuaisultraäänikimppatilaisuuksi. Yhdistys purkaa vuonna 2013 toteutetun terveyskyselyn tuloksia ja hyödyntää niitä saatuaan Helsingin yliopiston toteuttaman terveyskyselyn tulokset käyttöönsä. Yhdistys alkaa suunnitella jalostuksentavoiteohjelmia.

SUOMEN REX-KISSAYHDISTYS RY

Hallitus