Cornish rex Devon rex German rex Don sfinx Sfinx Suomen Rex-kissayhdistys ry
Logo

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Suomen Rex-kissayhdistys ry edistää toiminnallaan cornish rexien, devon rexien, german rexien, sfinxien ja don sfinxien tuntemusta. Tässä tarkoituksessa näyttelyissä pyritään jakamaan ilmaista esitemateriaalia em. roduista ja yhdistyksen toiminnasta sekä ylläpidetään yhdistyksen kotisivuja osoitteessa http://www.surex.fi sekä keskustelufoorumia osoitteessa http://surex.foorumi.org/ .

Yhdistys ylläpitää kasvatus- ja jalostustoimintaa varten listaa Reilun pelin -kasvattajasopimuksen hyväksyneistä kasvattajajäsenistä ja heidän myytävänä olevista pennuistaan sekä yhdistyksen vaatimukset täyttävistä siitosuroksista.

Yhdistys pyrkii edistämään edustamiensa rotujen terveys- ja jalostustietämystä tarjoamalla jalostustoimikunnan kasvattajajäseniensä käyttöön.

Yhdistys julkaisee Rex Uutiset -nimistä lehteä 4 numeroa vuodessa. Lehden välityksellä rex- ja sfinx-kissaharrastajat saavat hyödyllistä tietoa roduista, jalostuksesta sekä muista samojen rotujen harrastajista ja heidän toiminnastaan Suomessa ja ulkomailla. Lehti postitetaan kaikille varsinaisille jäsenille jäsenetuna ja kunniajäsenille veloituksetta. Rex Uutisista lähetetään lehti joillekin eläinlääkäriasemille näytenumerona.

Suomen Rex-kissayhdistys ry jatkaa yhteistyösopimustaan Suomen Kissaliitto ry:n kanssa. Yhdistykselle valitaan liittokokousedustaja, jolla on läsnäolo-oikeus Kissaliiton liittokokouksissa. Rotuyhdistyksen edustajilla on liittokokouksessa puheoikeus edustamiaan rotuja koskevissa asioissa.

Yhdistys palkitsee vuosittain edeltävän vuoden Fifé-näyttelyissä parhaiten menestyneet jäsentensä omistuksessa olevat cornish rex-, devon rex-, german rex-, sfinx- ja don sfinx -kissat; aikuisen, kastraatin ja nuoren sekä vastakkaisen sukupuolen parhaat kissat kussakin rodussa sekä yhdistyksen parhaan kasvattajan sekä siitoskissan ja veteraanin pokaalein ja/tai kunniakirjoin.

Yhdistys palkitsee vuosittain henkilön, joka on ollut aktiivinen ja toiminut yhdistyksen hyväksi kannustaakseen ihmisiä ottamaan osaa yhdistyksen toimintaan.

Yhdistys panostaa terveysasioihin esim. pyrkimällä järjestämään näytteenottotilaisuuksia kissojen DNA-pankkiin sekä sydän- ja munuaisultraäänikimppatilaisuuksia. Yhdistys purkaa vuonna 2013 toteutetun terveyskyselyn tulokset ja niitä hyödyntäen alkaa suunnitella jalostuksentavoiteohjelmia, jotka täydennetään ja viimeistellään Helsingin yliopiston toteuttaman terveyskyselyn tulosten julkaisun jälkeen.

SUOMEN REX-KISSAYHDISTYS RY
Hallitus