Cornish rex Devon rex German rex Don sfinx Sfinx Suomen Rex-kissayhdistys ry
Logo

Toimintakertomus vuodelta 2014

Vuonna 2014 Suomen Rex-kissayhdistys ry:n toiminta jatkui aktiivisena. Jäseniä yhdistyksellä oli toimintavuoden loppuun mennessä 244, joista varsinaisia jäseniä 229, perhejäseniä 6 ja ai-nais/kunniajäseniä 9.

Kasvatus- ja jalostustoimintaa varten yhdistyksessä toimi kaksi rotuneuvojaa sekä terveys- ja jalostustoimikunta. Webmaster piti yllä listaa yhdistyksen Reilun pelin-sopimuksen allekirjoittaneista kasvattajajäsenistä, siitoskolleista ja myytävänä olevista pennuista sekä aikuisista kissoista ja odotettavissa olevista pentueista. Yhdistys jatkoi Reilun pelin sopimuksen käyttöä, jonka allekirjoittaminen oli edellytyksenä kasvattaja- ja pentulistoille pääsemiseen.

Yhdistys ylläpiti ajantasaisia internetsivuja. Yhdistyksellä oli käytössä esite yhdistyksen toiminnasta sekä edustamistaan roduista. Rotupöytä oli esillä neljässä näyttelyssä vuoden aikana.

Yhdistys julkaisi 4 numeroa Rex Uutiset -nimistä lehteä. Lehti postitettiin kaikille varsinaisille jäsenille, pentujäsenille ja kunniajäsenille sekä näytenumerot joillekin eläinlääkäriasemille. Sääntömääräinen syyskokous hyväksyi lisäbudjetin, jonka ansiosta painatettiin vuoden 2015 kalenteri, joka postitettiin Rex Uutiset 4/2014 lehden mukana jäsentalouksiin.

Suomen Rex-kissayhdistys ry jatkoi yhteistyösopimustaan Suomen Kissaliitto SRK ry:n kanssa.

Yhdistyksen hallitus kutsui koolle sääntömääräiset kokoukset, joista toinen pidettiin huoltoasemalla ja toinen kansainvälisen rotukissanäyttelyn yhteydessä. Hallitus kokoontui kerran ja piti useita kokouksia salaisessa Facebook-ryhmässä.

Yhdistys palkitsi jäsentensä omistuksessa olevat vuoden 2013 parhaat cornish rex-, devon rex-, sfinx-ja don sfinx- kissat sekä parhaan kasvattajan, siitoskissan ja veteraanin pokaalein ja kunniakirjoin

SUOMEN REX-KISSAYHDISTYS RY
Hallitus