Cornish rex Devon rex German rex Don sfinx Sfinx Suomen Rex-kissayhdistys ry
Logo

Toimintakertomus vuodelta 2013

Vuonna 2013 Suomen Rex-kissayhdistys ry toiminta jatkui aktiivisena. Jäseniä yhdistyksellä oli toimintavuoden loppuun mennessä 268 mukaan lukien varsinaiset-, perhe-, pentu-, kunnia- ja ainaisjäsenet. Lisäksi 2 sponsorijäsentä.

Kasvatus- ja jalostustoimintaa varten yhdistyksessä toimi pentuneuvoja ja terveys- ja jalostustoimikunta. Webmaster piti yllä listaa yhdistyksen kasvattajajäsenistä, siitoskolleista sekä myytävänä olevista pennuista ja aikuisista kissoista sekä suunnitteilla ja odotettavissa olevista pentueista. Jalostustoimikunta oli jäsenkasvattajien käytössä erilaisia jalostukseen liittyviä kysymyksiä varten. Jalostustoimikunta keräsi sydänultratuloksia ja munuaisultratuloksia jäsenten kissoista. Yhdistys jatkoi Reilun pelin sopimuksen käyttöä, jonka allekirjoittaminen oli edellytyksenä kasvattaja- ja pentulistoille pääsemiseen.

Yhdistys ylläpiti ajantasaisia kotisivuja. Yhdistyksellä oli käytössä esite yhdistyksen toiminnasta sekä edustamistaan roduista.

Yhdistys julkaisi 4 numeroa Rex Uutiset -nimistä lehteä. Lehti postitettiin kaikille jäsenille, lukuun ottamatta perhejäseniä. Yhdestä numerosta lähetettiin näytenumero 35 eläinlääkäriasemalle.

Suomen Rex-kissayhdistys ry jatkoi yhteistyösopimustaan Suomen Kissaliitto ry:n kanssa.

Yhdistyksen hallitus kutsui koolle sääntömääräiset kokoukset, jotka pidettiin kansainvälisten rotukissanäyttelyiden yhteydessä. Hallitus kokoontui kerran ja piti useita foorumikokouksia yhdistyksen keskustelufoorumilla ja järjesti sähköpostikokouksia tarvittaessa.

Yhdistyksen foorumi toimi osoitteessa http://surex.foorumi.org/. Foorumi lopetti toiminnan lokakuussa palveluntarjoajan lopettaessa palvelun. Yhdistyksen nettisivut löytyvät osoitteesta www.surex.fi.

Yhdistys palkitsi jäsentensä omistuksessa olevat vuoden 2012 parhaat cornish rex, devon rex, sfinx- ja don sfinx-kissat sekä veteraanin ja siitoskissan pokaalein ja kunniakirjoin.

Yhdistys palkitsi vuoden 2012 aktiivina Eeva Jokipellon.

SUOMEN REX-KISSAYHDISTYS RY
Hallitus