Sinun kuvasi tähän?

Tietosuojaseloste

1

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

Rekisterinpitäjä: Suomen Rex-Kissayhdistys ry (SUREX), Y-tunnus 2254404-1
Osoite: c/o Irma Hausen, Niittykulmantie 408, 32560 Virttaa
Puhelinnumero: +358 40 740 8290
Sähköpostiosoite:
Yhteyshenkilö: Jäsenrekisterinhoitaja Vanessa Ruuskanen,
Yhdistysrekisterinumero: 154.685

2

REKISTERIN TARKOITUS, HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTEET JA KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Rekisteri sisältää listauksen yhdistyksen jäsenistä. Yhdistyksen jäsenten yhteystiedot, joita ovat vähintään jäsenen nimi, postiosoite, kotikunta ja sähköpostiosoite.

Jäsentyypit ovat varsinainen, perhe-, kannutus-, ainais- ja kasvattajan maksama pentuejäsen. Tietojen tallentaminen jäsenrekisteriin on pakollista yhdistyksen toiminnalle.

Rekisterin ylläpito ja henkilötietojen käsittely tapahtuu noudattaen erityistä huolellisuutta. Jäsentiedot on suojattu ja tallennettu yhdistyksen jäsenrekisteriin, joita käsitellään sekä salasanalla suojatulla tietokoneella että salasanalla suojatuilla käyttäjätunnuksilla.

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n lainsäädännölliseen tietosuoja-asetukseen ja sääntöjen mukaiseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

3

REKISTERIN TIETOLÄHDE

Tiedot jäsenrekisteriin kerätään jäsenhakemusten perusteella. Jäsen hyväksyy Suomen Rex-kissayhdistyksen tietosuojaselosteen sekä henkilötietojen käsittelyperiaatteet maksaessaan yhdistyksen jäsenmaksun tai hakiessaan yhdistyksen jäsenyyttä, ilmoittamalla henkilötietonsa sähköpostilla jäsenrekisterinhoitajalle.

4

REKISTERIN TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja luovutetaan vain, jos se on välttämätöntä yhdistyksen toiminnan kannalta tai tarpeen jäsenetujen saavuttamiseksi. Jäsenrekisteristä luovutetaan tietoja esimerkiksi jäsenlehden postitusta varten.

5

REKISTERINSUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot on suojattu ja tallennettu jäsenrekisteriin, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

6

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin henkilö on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään 10 vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai muut velvoitteet edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

7

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

8

REKISTERISSÄ OLEVIEN TIETOJEN KORJAAMINEN

Yhdistyksen jäsenten tulee ilmoittaa tietojensa muuttumisesta yhdistyksen jäsenrekisterinhoitajalle varmistaakseen jäsenmaksujen, lehden, tiedoitteiden toimituksen. Mikäli kohdan 7 tietojen tarkastuksessa on löytynyt huomautettavaa, oikaistaan, poistetaan tai täydennetään rekisterissä olevat tiedot välittömästi.

Ilmoitamme näihin periaatteisiin tehtävistä mahdollista muutoksista verkkosivustollamme osoitteessa www.surex.fi ja/tai muulla sopivalla tavalla.