Cornish rex Devon rex German rex Don sfinx Sfinx Suomen Rex-kissayhdistys ry
Logo

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä: Suomen Rex-Kissayhdistys ry (SUREX), Y-tunnus 2254404-1
Osoite: c/o Eeva Jokipelto, Tilhenkatu 21 E 100, 20610 Turku
Puh: 050 5961673
e-mail: pj@surex.fi
Yhteyshenkilö: Jäsenrekisterinhoitaja Vanessa Ruuskanen, e-mail: jasen@surex.fi
Yhdistysrekisterinumero: 154.685

2. REKISTERIN TARKOITUS, HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTEET JA KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT
Rekisteri sisältää listauksen yhdistyksen jäsenistä. Yhdistyksen jäsenten yhteystiedot, joita ovat vähintään jäsenen nimi, postiosoite, kotikunta ja sähköpostiosoite.

Jäsentyypit ovat varsinainen, perhe-, kannutus-, ainais- ja kasvattajan maksama pentuejäsen. Tietojen tallentaminen jäsenrekisteriin on pakollista yhdistyksen toiminnalle.

Rekisterin ylläpito ja henkilötietojen käsittely tapahtuu noudattaen erityistä huolellisuutta. Jäsentiedot on suojattu ja tallennettu yhdistyksen jäsenrekisteriin, joita käsitellään sekä salasanalla suojatulla tietokoneella että salasanalla suojatuilla käyttäjätunnuksilla.

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n lainsäädännölliseen tietosuoja-asetukseen ja sääntöjen mukaiseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

3. REKISTERIN TIETOLÄHDE
Tiedot jäsenrekisteriin kerätään jäsenhakemusten perusteella. Jäsen hyväksyy Suomen Rex-kissayhdistyksen tietosuojaselosteen sekä henkilötietojen käsittelyperiaatteet maksaessaan yhdistyksen jäsenmaksun tai hakiessaan yhdistyksen jäsenyyttä, ilmoittamalla henkilötietonsa sähköpostilla jäsenrekisterinhoitajalle.

4. REKISTERIN TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja luovutetaan vain, jos se on välttämätöntä yhdistyksen toiminnan kannalta tai tarpeen jäsenetujen saavuttamiseksi. Jäsenrekisteristä luovutetaan tietoja esimerkiksi jäsenlehden postitusta varten.

5. REKISTERINSUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötiedot on suojattu ja tallennettu jäsenrekisteriin, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin henkilö on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään 10 vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai muut velvoitteet edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

7. TARKASTUSOIKEUS
Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

8. REKISTERISSÄ OLEVIEN TIETOJEN KORJAAMINEN
Yhdistyksen jäsenten tulee ilmoittaa tietojensa muuttumisesta yhdistyksen jäsenrekisterinhoitajalle varmistaakseen jäsenmaksujen, lehden, tiedoitteiden toimituksen. Mikäli kohdan 7 tietojen tarkastuksessa on löytynyt huomautettavaa, oikaistaan, poistetaan tai täydennetään rekisterissä olevat tiedot välittömästi.

Ilmoitamme näihin periaatteisiin tehtävistä mahdollista muutoksista verkkosivustollamme osoitteessa www.surex.fi ja/tai muulla sopivalla tavalla.

Suomen Rex-kissayhdistys ry:n hallitus