Cornish rex Devon rex German rex Don sfinx Sfinx Suomen Rex-kissayhdistys ry
Logo

Kokouskutsut

Sääntömääräinen kevätkokous

Aika
Lauantai 23.4.2016
kello 13:00

Paikka
Paikka Ravintola La Famiglia
Kauppakeskus Kaari
Kantelettarentie 1
00420 Helsinki


Käsitellään yhdistyksen sääntöjen 9§ mukaiset asiat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Kokousvirkailijoiden valinta
5. Esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
7. Tiedotettavat asiat; hallitus ehdottaa kunniajäsenyyden myöntämistä aktiiviselle jäsenelle
8. Muut asiat
9. Kokouksen päättäminen


Tervetuloa!

Yhdistyksen hallitus

Kokouskutsun saat ladattua täältä.

Sääntömääräinen syyskokous