Cornish rex Devon rex German rex Don sfinx Sfinx Suomen Rex-kissayhdistys ry
Logo

Kokouskutsut

Sääntömääräinen syyskokous

Aika
Lauantaina 11.10.2014
TP-valintojen jälkeen, noin kello 14:00

Paikka
URK:n kansainvälinen kissanäyttely
LähiTapiola Sport Center
Masalantie 346
02430 Masala (Kirkkonummi)

Käsitellään yhdistyksen sääntöjen 9§ mukaiset asiat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokousvirkailijoiden valinta
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Päätetään toimintasuunnitelmasta vuodeksi 2015
6. Päätetään taloussuunnitelmasta vuodeksi 2015
7. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta ja suoritustavasta kullekin jäsenryhmälle
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja muut hallituksen jäsenet vuodelle 2015 kuten 5§ määrätään
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet
10. Vuoden 2015 kalenteri jäsenistölle
11. Muut mahdolliset asiat
12. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Yhdistyksen hallitus