Cornish rex Devon rex German rex Don sfinx Sfinx Suomen Rex-kissayhdistys ry
Logo

Kokouskutsut

Suomen Rex-kissayhdistys ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSOKOUS

Aika Lauantaina 24.11.2018, TP-valintojen jälkeen noin kello 14:00

Paikka TUROK:n kansainvälinen kissanäyttely
Turun Messukeskus
Messukentänkatu 9–13
20200 Turku

Käsitellään yhdistyksen sääntöjen 9§ mukaiset asiat
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokousvirkailijoiden valinta
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Käsitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2019
6. Päätetään taloussuunnitelmasta vuodelle 2019
7. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta ja suoritustavasta kullekin jäsenryhmälle
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet vuosille 2019 - 2020 kuten 5§ määrätään
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet
10. Muut mahdolliset asiat
11. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Yhdistyksen hallitus