Cornish rex Devon rex German rex Don sfinx Sfinx Suomen Rex-kissayhdistys ry
Logo

Kokouskutsut

Ylimääräinen kokous

Aika
Sunnuntai 17.11.2013, klo 11 alkaen

Paikka
ABC Tiiriö
Paroistentie 1
13600 Hämeenlinna

Suomen Rex-kissayhdistys ry säännöt, 10§:
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Tarvittava määrä jäseniä on vaatinut ylimääräistä kokousta pidettäväksi sfinxien ja don sfinxien poistamisesta Surexin rotuedustuksesta, jonka perusteella kokouksessa käsitellään sääntömuutosehdotus. Vaatimus on toimitettu Surexin hallitukselle 4.11.2013 Sfinxit ry:n toimesta.

Surexin varapuheenjohtaja on toimittanut eroanomuksensa 6.11.2013 Surexin hallitukselle.

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokousvirkailijoiden valinta
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Sääntömuutosehdotus (sfinxien ja don sfinxien poistaminen Suomen Rex-kissayhdistys ry:n rotuedustuksesta)
6. Varapuheenjohtajan eroanomus
7. Uuden puheenjohtajan valinta loppukaudelle 2013
8. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Yhdistyksen hallitus