Cornish rex Devon rex German rex Don sfinx Sfinx Suomen Rex-kissayhdistys ry
Logo

Kasvattajajäseneksi

Halutessasi yhteystietosi kasvattaja- tai pentulistoille, sinun tulee olla Suomen Rex-kissayhdistys ry:n jäsen ja toimittaa allekirjoitettu Reilun pelin –kasvattajasopimus (lue lisää alta) SUREXille sopimuksia vastaanottavalle toimihenkilölle kasvattajanimihyväksyntäkopion kanssa, joka ilmoittaa yhteystietosi webmasterille. Sopimuksia vastaanottavan toimihenkilön yhteystiedot löytyvät toimihenkilölistalta.

Reilun pelin -sopimus

Reilun Pelin -sopimus (pdf)

Reilun pelin -sopimus (tulostusversio, pdf - tiedoston avaamiseen voit käyttää Adobe Readeria)

Suomen Rex-kissayhdistys ry toimii rex- ja sfinx-harrastajien yhdyssiteenä sekä edistää ja kehittää heidän yhteenkuuluvuuttaan. Yhdistyksen kotisivuista saadun palautteen mukaan kasvattajatietoja hakevat ei-jäsenet mieltävät kasvattajalistat henkilöiksi, joita yhdistys suosittelee. Tästä syystä yhdistyksen hallitus päätti, että kasvattajalistat muutetaan huhtikuusta 2005 lukien sellaisiksi, joissa yhdistys selkeästi suosittelee kasvattajajäseniänsä tieto-taidon ja reilun toiminnan perusteella ja listattiin 9 kohdan Reilun Pelin -sopimukseksi. Reilun Pelin -sopimus uusittiin entistä kattavammaksi ja tarkentavammaksi 01/2013 ja tämä 20 kohtainen uusi sopimus on jokaisen kasvattajalistallamme olevan kasvattajan allekirjoittama. Sopimuksen tekeminen on kasvattajille vapaaehtoinen eikä jäsenyys yhdistyksessä edellytä kasvattajasopimuksen allekirjoittamista, mutta sopimuksen voimassaolo edellyttää kasvattajanimen jokaisen omistajan jäsenyyden. Sopimus voidaan tehdä siis vain jäsenmaksunsa maksaneiden kasvattajajäsenten ja yhdistyksen välillä (sopimuskohta 1).

Reilun Pelin -sopimuksen sisältö
Yhdistyksen säännöt 2 §:
”Yhdistyksen tarkoituksena on edistää rex- ja sfinx-kissarotujentuntemusta, arvostusta, kasvatusta, jalostustoimintaa ja lajinmukaista hoitoa sekä toimia Rex-kissaharrastajien yhdyssiteenä ja edistää ja kehittää heidän yhteenkuuluvuuttaan…”
Allekirjoittamalla sopimuksen suostun seuraaviin yhteisiin Suomen Rex-kissayhdistyksen jäsenkasvattajia sitoviin toimintamalleihin:
1. Vakuutan, että olen/kasvattajanimen omistajat olemme Suomen Rex-kissayhdistyksen jäseniä.
2. Sitoudun kasvattamaan yleisesti hyväksytyn kattojärjestön hyväksymällä kasvattajanimellä. Todistuksena olen liittänyt oheen kopion ko. kattojärjestön kasvattajanimen hyväksynnästä.
3. Noudatan kattojärjestöni rekisteröintisääntöjä sekä muita mahdollisia kasvatusta ohjaavia ohjeita.
4. Joko yksilö- tai pentuerekisteröin kaikki pentuni ja pyydettäessä toimitan yhdistykselle siitä todistuskopion.
5. Tunnen oman rotuni rotumääritelmän. Kartutan tietoja harrastamistani ja kasvattamistani roduista sekä kissanjalostuksesta ja -hoidosta yleensä.
6. Kasvatustyöni päämääränä on parantaa kasvattamaani kissarotua/-rotuja ja kasvattaa rekisteröintikelpoisia, rotumääritelmän mukaisia, terveitä ja hyväluonteisia kissoja.
7. Siitostoiminnassa käyttämäni kissa on terveydeltään moitteeton ja hyväluonteinen. Otan huomioon kissan iän ja terveyden tehdessäni päätöksiä sen käytöstä jalostukseen.
8. Samalla naaraalla teetän korkeintaan kolme (3) pentuetta 24 kuukauden sisällä, kuitenkin korkeintaan kaksi (2) pentuetta 12 kuukauden sisällä.
9. Kasvatustoiminnassani sitoudun antamaan aina ehdottoman totuudenmukaisia tietoja.
10. Olen selvillä yleisten eläintenpitoa ja -suojelua koskevien lakien, asetusten, määräysten sekä järjestyslain (612/2003) sisällöstä. Huolehdin siitä, että kissani saavat ikään ja rotuun nähden lajinmukaista ja oikealaatuista ravintoa, huolenpitoa ja liikuntaa.
11. Sitoudun olemaan käyttämättä kasvatukseen naarasta, joka tarvitsee toistuvia keisarinleikkauksia. Samalla naaraalla saa olla korkeintaan kahdet keisarinleikkauksella syntyneet pennut, sen jälkeen sitä ei saa käyttää enää kasvatuksessa.
12. Valkoiset kissat tulee kuulotestata ennen kasvatuskäyttöä, kuuroa kissaa ei tule käyttää kasvatukseen.
13. Kasvattaminen ei ole sallittua kissalla jolla on napatyrä.
14. Kasvattaminen ei ole sallittua uroksella jolla ei ole normaalit kivekset.
15. Kissalla tulee olla kunnolliset puhtaat elintilat (vähintään 6m2 1,80 m korkeaa lattiapinta-alaa kissaa kohden, tilassa tulee olla enemmän kuin yksi taso sekä nukkuma– ja/tai suojapaikkoja).
16. Tiloissa tulee olla luonnonvaloa ja riittävä keinovalaistus.
17. Pentujen hoidossa noudatan huolellisuutta ja siisteyttä, jotta niiden kehitys olisi paras mahdollinen. Luovutan pennut terveinä, asianmukaisesti rokotettuina ja hyväkuntoisina sekä aikaisintaan kahdentoista (12) viikon ikäisinä, vähintään kilon (1kg) painoisina, hyvän kauppatavan mukaisesti. Luovuttamieni pentujen vaiheita pyrin seuraamaan riittävän kauan varmistuakseni siitä, että olosuhteet ovat riittävän hyvät.
18. Myydessäni kissan teen kirjallisen kauppasopimuksen. Luovuttaessani kissan sijoitukseen niin, että jalostusoikeus säilyy minulla, teen tästä kirjallisen sopimuksen.
19. Annan pentujeni uusille omistajille riittävät perustiedot rodusta, hoitoa ja ruokintaa koskevat kirjalliset ohjeet sekä kerron totuudenmukaisesti mahdollisista perinnöllisistä virheistä ja sairauksista.
20. Kieltäydyn antamasta negatiivisia tietoja muista kasvattajista tai heidän kasvatuksestaan tai kissoistaan.

Mikäli sopimus on allekirjoitettu ja sitä rikotaan, yhdistys voi hallituksen päätöksellä jättää kasvattajan yhteystiedot pois yhdistyksen kasvattaja-, pentu- ja siitosuroslistoilta (sopimuksen irtisanominen). Mikäli rikkomus on todistettavasti toistuvaa, yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa kasvattaja Suomen Rex-kissayhdistys ry:stä yhdistyksen sääntöjen §3 määräämällä tavalla.

Sopimus toimitetaan SUREXin sihteerille allaolevin ohjein. (Yhteystiedot hallitus- ja toimihenkilöt -sivulla)
Paperiversio - kahtena kappaleena täytettynä ja allekirjoitettuna - mukaan liitetään kopio kasvattajanimen hyväksynnästä. Postiosoite tulee olla täytettynä, koska sihteeri lähettää toisen kappaleen takaisin kasvattajalle allekirjoitettuaan sen.
Skannattu versio - lähetetään sähköpostilla, allekirjoituksella varustettuna ja saat allekirjoitetun sopimuksen skannattuna takaisin sähköpostiisi, muista liittää mukaan kopio kasvattajanimen hyväksynnästä!

Ilmoittamalla www-sivun osoitteen saadaan myös kissalan nettisivut päivitettyä kasvattajalistalle mahdollisimman nopeasti sopimuksen saavuttua.

Mikäli ohjeista on kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä sihteeri [a] surex.fi!Bannerit

Suomen Rex-kissayhdistyksen kasvattajasopimuksen allekirjoittaneiden kasvattajien käytössä ovat seuraavat bannerit.